Thứ Tư ngày 17 tháng 4 năm 2024

Đời đen như… môi chó

(Nguồn minh họa: Internet)

Giật mình thấy bóng em qua

Em vô cửa trước, anh ra sau hè.

Gió đưa kẽo kẹt ngọn tre

Em qua đòi nợ, anh nghe rụng rời.

Nợ tiền đã oải cả người

Nợ tình biết trả tới đời nào xong.

Mồ hôi hay lệ ròng ròng

Lỡ yêu chủ nợ đành còng lưng thôi…

PHP

(Saigon 31-7-2012)