Chủ nhật ngày 14 tháng 7 năm 2024

Happy Father’s Day

(Nguồn minh họa: Internet)

 

Bữa nay cha nhảy cha cha cha

Bố nướng con gà bự tổ bố

Thầy rủ thầy cô đi hát ca

Tía lỡ tía lia nên bị hố

 

Ba tự thưởng mình đôi bata

Dad mua nhầm chai rượu quá date

Phụ thân đâu dám phụ thân già

Father’s Day ôi vui bát ngát

Kiến Đen

(Saigon 16-6-2012)