Thứ Sáu ngày 14 tháng 6 năm 2024

Ngày của trăm năm

Phải mất một trăm năm
Đời người chỉ có một lần
Ta trải nghiệm một ngày Tam Thập

Con số 10 mang ý nghĩa vẹn tròn
Hội tụ nhị phân tạo thời hiện đại
Kết hợp Adam và Eva
Khởi đầu của mọi khởi đầu

Từ ngày của trăm năm
Ta nghĩ về phận người
Liệu còn gì với thời gian
Ngoài một khối tình…
của những người biết
yêu ta 1, yêu người 10

Từ ngày của trăm năm
Ta nhìn về phía trước
Quỹ thời gian đang cạn dần
Lòng dặn lòng
Hãy làm ngay những gì mình cho là tốt đẹp
Chần chừ là sẽ muộn…

Từ ngày của trăm năm
Ta chào THKT
Năm đầu tiên tái hợp
Đã có một ngày Tam Thập
Như dấu chỉ trăm năm
Như lời nhắc trăm năm…

PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Saigon 10-10-2010)

Tác giả tại Chinatown ở Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 5-11-2010.