Thứ Ba ngày 16 tháng 4 năm 2024

Sợ ngày mai tận thế

 

Sợ ngày mai tận thế

Tôi yêu vội yêu vàng

Mới thấy em trên phố

Về nghe lòng xốn xang

 

Sợ ngày mai tận thế

Tôi rao bán nấm mồ

Ai thương tình mua giúp

Tối nay đi bao bồ…

 

Sợ ngày mai tận thế

Lên Facebook cả ngày

Cảm ơn ba ngàn bạn

Cho tôi một bàn tay

 

Ngày mai không tận thế

Tôi như kẻ hồi sinh

Biết quý hơn cuộc sống

Luôn tràn ngập nghĩa tình.

 

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 20-12-2012)