Thứ Tư ngày 17 tháng 7 năm 2024

Mộng vàng

Có một giấc mộng mang tên… vàng lá.

Âu thì làm người ai chẳng có ước mơ…

Mộng vàng

Vàng lá mơ sao tựa lá vàng

Sang thu đầy ắp khoái thu sang

Bạc tìền rủng rỉnh no tiền bạc

Hàng họ bao la đãi họ hàng

Tí tởn nàng ơi cho tởn tí

Tang tình chàng hỡi cứ tình tang

Cháo kê một giấc hoàn kê cháo

Vàng chẳng của ta số chẳng vàng

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 17-11-2012)