Thứ Ba ngày 16 tháng 4 năm 2024

Chuyện tào lao

1.

Đời là bể khổ!
Qua được bể khổ… là qua đời.

2.

Cuộc đời là 1 vòng luẩn quẩn “ô” hay:
– 2 tuổi:  đái bô
– 20 tuổi: có bồ
– 30 tuổi: làm bố
– 40 tuổi: lại có bồ
– 80 tuổi: lại… đái bô.

3.

Công việc trong 1 ngày của một bà nội trợ:
– Sáng: giặt quần áo
– Trưa: phơi quần áo
– Chiều: thu quần áo
– Tối: ủi quần áo
– Đêm: cởi quần áo
– Sáng: tìm quần áo… đem giặt

4.

Lòng muốn hướng thiện,
Nên mới ngồi thiền.
Nhưng vì chưa thiến,
Nên vẫn chỉ thiên!

NT chia sẻ
(Colorado 27-1-2013)

 * Nguồn minh họa: Internet. Thanks.