Chủ nhật ngày 14 tháng 7 năm 2024

Những chiếc ly kỷ niệm ngao du Mỹ quốc

 2013may-june-phphuoc-usa-souvenirs-2000

Trong chuyến ngao du Mỹ quốc hồi nửa cuối tháng 5-2013 qua đầu tháng 6-2013, tôi đã lưu vết tích DNA của mình tại thủ đô Washington DC và 9 tiểu bang: Arizona, North Carolina, Maryland, Virginia, Massachusetts, Colorado, Kansas, Oklahoma và Texas.

Như vậy, cho tới nay, sau những chuyến đi Mỹ, tôi đã để được dấu vết khảo cổ học cho các thế hệ sau tại DC và 12 tiểu bang, ngoài 9 bang trên còn có California, Wisconsin, và Georgia. Có bang tới mấy lần và đi một số thành phố trong bang.

Rất tiếc là trong chuyền đi mới nhất này, tôi chỉ sưu được có 5 chiếc ly souvenir của 5 tiểu bang: Arizona, North Carolina, Massachusetts, Colorado, và Texas. Nhân tiện nói luôn, không chỉ ở Mỹ, mà hầu như trên khắp thế giới – có lẽ chỉ trừ Việt Nam và China, hầu hết các món đồ lưu niệm cho du khách đều “Made in China”. Dù gì cũng phải công nhận sự nhạy bén và đầu óc kinh doanh của người Hoa là “thiên hạ vô đối”.

Chừng 50 năm nữa, tôi mặc sức mà khè, mà nổ với cháu chắt của mình.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 23-6-2013)