Thứ Ba ngày 16 tháng 7 năm 2024

Microsoft ra mắt dịch vụ Microsoft Teams tạo không gian làm việc nhóm mới trong Office 365

microsoft-teams-03
 
Microsoft ngày 2-11-2016 đã ra mắt dịch vụ Microsoft Teams. Đây là không gian làm việc hội thoại mới giúp nâng cao hiệu quả cộng tác trong bộ công cụ và dịch vụ văn phòng Microsoft Office 365, nền tảng năng suất đám mây đã phục vụ hơn 85 triệu người dùng sử dụng thương mại hàng tháng. Mục đích của Microsoft Teams là đưa mọi người, mọi cuộc hội thoại, nội dung và các công cụ… mà nhóm cần để cộng tác, lại gần nhau. 
 
Xin mời đọc bài trên Media Online
 
microsoft-teams-02