Thứ Tư ngày 17 tháng 7 năm 2024

Digiworld lãi 67 tỷ đồng trong năm 2016

Công ty cổ phần Thế Giới Số (Digiworld Corporation) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất cho biết trong năm 2016 họ đạt được mức lãi 67 tỷ USD, vượt kế hoạch năm.

Xin mời đọc bài trên Media Online