Thứ Ba ngày 23 tháng 7 năm 2024

Digiworld đón nhận 2 giải thưởng Doanh nghiệp phát triển bền vững và Thương hiệu hàng đầu Việt Nam

100 Doanh Nghiep Phat Trien Ben Vung Viet Nam (1)_resize

 

Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiword) ngày 11-11-2016 cho biết họ vừa đón nhận hai giải thưởng: 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2016 và TOP Brands 2016 – Thương hiệu hàng đầu Việt Nam.

Xin mời đọc bài trên Media Online