Thứ Sáu ngày 14 tháng 6 năm 2024

Giữ chay thứ Sáu

 

PHP RỦ RỈ RÙ RÌ:

 

Phục sinh thứ Sáu giữ chay

Ăn chay với cá, thịt mai hãy dùng

Giữ chay chớ chạy lung tung

Satan ngứa mắt nổi khùng dụ đi

Ăn chay mới có nửa thì

Giữ chay là cả lễ nghi vẹn tròn

Ăn chay cốt ở cái lòng

Miệng chay, tâm quỷ đừng hòng lên Thiên…

Đàng kia là chốn người hiền

Còn ta mê đắm tội khiên sá gì

Xin ai chớ có xầm xì

Tay này có đạo sao kỳ vậy ta!

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Nguồn ảnh: Internet. Thank.