Thứ Sáu ngày 14 tháng 6 năm 2024

Chúc mừng Phục sinh – Happy Easter

Chân thành gởi tới các bạn bè cùng niềm tin Thiên chúa của tôi những lời chúc Phục sinh tràn ngập hồng ân Chúa Phục sinh. Chúa Jesus đã chết trên Thánh giá để chuộc tội cho loài người và Ngài đã sống lại để mở ra một con đường dẫn loài người tới cuộc sống vĩnh hằng.

Sincerely send to my friends sharing my faith of Christ Easter greetings filled with the holy gifts of the Risen Jesus.

Jesus died on the Cross to atone for mankind and He has risen to open a road leading mankind to eternal life.

Hallelujah!

+ Nguồn ảnh: Internet. Thanks.