Thứ Sáu ngày 14 tháng 6 năm 2024

Bản lên đời Windows 10 Creators Update đã có mặt

 

Microsoft đã chính thức bắt đầu cho cập nhật Windows 10 lên đời với bản Windows 10 Creators Update từ ngày 11-4-2017 theo hình thức cập nhật tự động qua Internet.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online