Thứ Ba ngày 27 tháng 2 năm 2024

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Samsung sẽ đứng đầu Tổ hợp Samsung Việt Nam

Tập đoàn Điện tử Samsung Hàn Quốc (Samsung Electronics) đã bổ nhiệm ông Choi Joo-ho, hiện đang là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện tử Samsung Hàn Quốc, làm Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam. Ông sẽ kế nhiệm ông Shim Won-hwan, sinh năm 1959, người được bổ nhiệm đứng đầu Samsung Việt Nam lần thứ hai hồi tháng 5-2017 (nhiệm kỳ đầu tiên là từ 2010 tới 2014).

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.