Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

Ứng dụng Apple TV và AirPlay 2 bắt đầu chạy trên Smart TV Samsung

Công ty Điện tử Samsung (Hàn Quốc) công bố bắt đầu từ ngày 15-5-2019, tất cả các Smart TV phiên bản 2019 và một số phiên bản 2018 của Samsung được cập nhật phần mềm qua Internet để có thể truy cập ứng dụng Apple TV hoàn toàn mới tại hơn 100 quốc gia và hỗ trợ AirPlay 2 tại 176 quốc gia. Khách hàng của Samsung giờ đây có thể thưởng thức các kênh của Apple TV và các bộ phim, chương trình truyền hình iTunes trên các dòng TV thông minh của Samsung. Tại Việt Nam, người dùng có thể sử dụng ứng dụng Apple TV và Itunes ngay từ khi phần mềm được cập nhật, cùng lúc với khách hàng toàn thế giới.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.