Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

Sacombank trở thành ngân hàng Việt Nam đầu tiên số hóa môi trường làm việc với Microsoft Teams

Với sự đồng hành của Microsoft, Sacombank ngày 31-7-2019 trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam công bố đưa vào sử dụng rộng rãi ứng dụng hội thoại và làm việc nhóm Microsoft Teams nhằm số hóa môi trường làm việc, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả công việc cho cán bộ nhân viên.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.