Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

Tới phiên Yahoo thay logo mới

Ngày thứ Hai 23-9-2019, người dùng các dịch vụ của nhà Yahoo “giựt mình” tưởng mình vô “lộn nhà” hay bị “giả mạo” khi nhìn thấy cái logo Yahoo hoàn toàn khác, chỉ có cái màu tím “thủy chung” là quen thuộc.

Cái logo Yahoo mới này nổi bật nhờ mập mạp tròn trịa không còn nét mỏng, nét dày truyền thống.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.