Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

Microsoft khánh thành Trung tâm Trải nghiệm Công nghệ Châu Á – Thái Bình Dương tại Singapore

Trung tâm Trải nghiệm Công nghệ Khu vực Châu Á (The Experience Center Asia, ECA) của Microsoft đã được khánh thành tại Singapore ngày 12-11-2019 để phục vụ cho các khách hàng và đối tác Microsoft ở Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APAC).

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.