Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

Tết ông Công ông Táo

Ơ. Hay nhỉ. Bữa nay, ông Táo về trời rồi, về lý thuyết bếp đóng. Vậy là có lý do chính đáng để 7 ngày cho tới 30 Tết, ta có thể “bỏ cơm” nhà mà ra ngoài “ăn phở”. Mà hoang mang hại não không biết cô láng giềng có nghĩ như mình đặng đồng hội đồng thuyền không.

Lại bắt đầu điệp khúc năm nào cũng vậy 1001 chuyện hỉ nộ ái ố về ngày Tết ông Công ông Táo – khởi từ tập tục thả cá chép!

Nghe đồn lực lượng tuần tra giao thông bữa nay có chở theo xô chậu để xử phạt những con cá chép lạng quạng á. Ôi, một ngày duy nhất trong cả năm mà cá chép chạy đầy đường khắp đất nước chữ S. Và Tết Canh Tý 2020 này, lần đầu tiên cá chép không chạy bằng rượu hay bia và các thể loại có độ cồn.

P.H.P.