Thứ Tư ngày 28 tháng 2 năm 2024

Việt Nam có mức độ văn minh đang giảm sút trên không gian mạng

Theo báo cáo chỉ số văn minh trên không gian mạng Digital Civility Index (DCI) do Microsoft công bố nhân dịp Ngày Internet An toàn hơn quốc tế (Safer Internet Day) 2020, Việt Nam nằm trong Top 5 quốc gia có chỉ số cao nhất. Khoan vội mừng. Bởi chỉ số DCI này càng cao, mức độ văn minh càng thấp. Điều đáng quan ngại khi chỉ số DCI của Việt Nam năm 2019 tăng 7 điểm lên 78% (so với 71% trong 2 năm 2017 và 2018) và được xếp thứ 21 trong số 25 nước được khảo sát (nghĩa là mức độ văn minh online ngày càng đi xuống). Các trang mạng xã hội chính là nơi xảy ra nhiều rủi ro nhất.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.