Thứ Tư ngày 17 tháng 7 năm 2024

Cuộc thi viết game phổ biến kiến thức khoa học lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

150123-gamelab-02_resize

Cuộc thi phát triển ứng dụng khoa học lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam đã chính thức được khởi động ngày 23-1-2015 tại TP.HCM. Đây là một cuộc thi game khoa học trong khuôn khổ dự án GameLAB. Các đội tham gia, gồm các lập trình viên và nhà khoa học trong nước, có thời gian 48 giờ để viết ứng dụng tương tác cung cấp kiến thức quan trọng về sức khỏe và thông tin khoa học cho giới trẻ, cũng như thể hiện sự sáng tạo của các lập trình viên trẻ.

Cô Phan Hồng Linh, thành viên ban tổ chức, cho biết: “Tại Việt Nam, trò chơi có tác động mạnh đến giới trẻ. Trẻ em thật sự bị thế giới ảo cuốn hút, do vậy chúng tôi nhìn thấy một cơ hội rất lớn trong việc sáng tạo các trò chơi nhằm giáo dục những kiến thức quan trọng về sức khỏe và khoa học.”

Xin mời đọc bài trên Media Online

150123-gamelab-03_resize

Các lập trình viên tham gia cuộc thi.