Thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2024

Lang thang Hội Hoa Xuân TP.HCM Tết Ất Mùi 2015 (P2)

150214-tetatmui-hoihoaxuan-taodan-001_resize

 

Kéo dài tới 12 ngày, từ ngày 13-2-2015 (tức 25 tháng Chạp Giáp Ngọ) đến ngày 24-2-2015 (Mùng 6 Tết Ất Mùi), Hội Hoa Xuân TP.HCM Tết Ất Mùi 2015 đang diễn ra tại Công viên Tao Đàn.

150214-tetatmui-hoihoaxuan-taodan-255_resize

 

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 14-2-2015)

+ Tác giả chân thành xin lỗi những vị nào đã lọt vào ống kính của mình. Bất luận thế nào, sự có mặt của quý vị giúp cho các tấm ảnh có hồn, sinh động và đẹp hơn. Chân thành cảm ơn.

150214-tetatmui-hoihoaxuan-taodan-044_resize

150214-tetatmui-hoihoaxuan-taodan-045_resize

150214-tetatmui-hoihoaxuan-taodan-046_resize

150214-tetatmui-hoihoaxuan-taodan-047_resize

150214-tetatmui-hoihoaxuan-taodan-048_resize

150214-tetatmui-hoihoaxuan-taodan-049_resize

150214-tetatmui-hoihoaxuan-taodan-050_resize

150214-tetatmui-hoihoaxuan-taodan-051_resize

150214-tetatmui-hoihoaxuan-taodan-053_resize

150214-tetatmui-hoihoaxuan-taodan-054_resize

150214-tetatmui-hoihoaxuan-taodan-056_resize

150214-tetatmui-hoihoaxuan-taodan-057_resize

150214-tetatmui-hoihoaxuan-taodan-058_resize

150214-tetatmui-hoihoaxuan-taodan-059_resize

150214-tetatmui-hoihoaxuan-taodan-060_resize

150214-tetatmui-hoihoaxuan-taodan-061_resize

150214-tetatmui-hoihoaxuan-taodan-062_resize

150214-tetatmui-hoihoaxuan-taodan-063_resize

150214-tetatmui-hoihoaxuan-taodan-064_resize

150214-tetatmui-hoihoaxuan-taodan-065_resize

150214-tetatmui-hoihoaxuan-taodan-066_resize

150214-tetatmui-hoihoaxuan-taodan-067_resize

150214-tetatmui-hoihoaxuan-taodan-068_resize

150214-tetatmui-hoihoaxuan-taodan-069_resize

150214-tetatmui-hoihoaxuan-taodan-070_resize

150214-tetatmui-hoihoaxuan-taodan-071_resize

150214-tetatmui-hoihoaxuan-taodan-072_resize

150214-tetatmui-hoihoaxuan-taodan-073_resize

150214-tetatmui-hoihoaxuan-taodan-074_resize

150214-tetatmui-hoihoaxuan-taodan-075_resize

150214-tetatmui-hoihoaxuan-taodan-076_resize

150214-tetatmui-hoihoaxuan-taodan-077_resize

150214-tetatmui-hoihoaxuan-taodan-078_resize

150214-tetatmui-hoihoaxuan-taodan-079_resize

 

TRANG 1   |   TRANG 2   |   TRANG 3   |   TRANG 4   |   TRANG 5