Thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2024

VIDEO: Our Old Idol – Tân Tài tử của ngày hôm mai

150219-tetatmui-pompom-04_resize

 

Thứ Hai đầu tiên của năm Ất Mùi 2015 chưa phải đi làm, được nướng cho khét all-side, rồi dậy thanh toán chiến trường, tổng kết chiến tranh và dọn dẹp hiện trường để mai bắt đầu chu kỳ cày bừa mới: cỡi Dê đón Khỉ. 
Xin mời bạn vui chút chút với cái clip này: Tài tử Pom Pom