Thứ Tư ngày 17 tháng 7 năm 2024

VIDEO: Một ngày ở thành phố cổ Malacca (Malaysia)

malaysia-malacca-dutch-square-01_resize

 

Chúng tôi từ thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) đi xe hơi 2 giờ tới thành phố cổ Malacca ngày 2-2-2016.

Thành phố Malacca cách thủ đô Kuala Lumpur khoảng 152km và cách Singapore khoảng 245km.

Xin mời xem video: