Thứ Bảy ngày 13 tháng 7 năm 2024

Xem video VR 360 độ với kính VR Cardboard của Intel

 160310-intel-cardboard-0_resize

160310-intel-cardboard-5_resize

160310-intel-cardboard-7_resize

Ơn Giời, VR đây rồi. Nhờ phát hiện muộn YouTube đã hỗ trợ công nghệ thực tế ảo VR (Virtual Reality) và video toàn cảnh 360 độ, tôi mới có dịp bóc tem cái kính VR Cardboard của Intel. Số là trong Diễn đàn Các nhà phát triển Intel IDF 2015 tại San Francisco (Hoa Kỳ), nhóm Intel Software đã sản xuất ra loại kính VR đơn giản theo chuẩn của kính VR Google Cardboard để kỷ niệm IDF 2015 rồi tặng cho khách dự để vừa trải nghiệm, vừa làm kỷ niệm. Vì thế, tôi mới có một cái. Nhưng đem về rồi cất vì không biết để làm gì.

Xin mời đọc bài trên Media Online.