Thứ Tư ngày 17 tháng 7 năm 2024

Bản cập nhật lớn Microsoft Windows 10 Anniversary Update sẽ có vào ngày 2-8-2016

microsoft-windows-10-update

Tập đoàn Microsoft ngày 29-6-2015 chính thức loan báo bản cập nhật lớn kỷ niệm 1 năm ra đời Windows 10 Anniversary Update sẽ sẵn sàng cho mọi thiết bị Windows 10 vào ngày 2-8-2016.

Đây là bản cập nhật lớn thứ hai của Windows 10 ra đời ngày 29-7-2015. Bản Update đầu tiên 1511 đã được Microsoft cung cấp ngày 15-11-2015. Khác với tất cả các bản Windows trước đây, Windows 10 được Microsoft cập nhật liên tục trong suốt quá trình sử dụng.

Xin mời đọc bài trên Media Online