Thứ Bảy ngày 13 tháng 7 năm 2024

INTEL IDF 2016: 5 điều cần biết về mạng 5G dưới góc nhìn của Intel

intel-idf-2016-5-things-about-5G-00b

 

Tại Diễn đàn các nhà lập trình IDF 2016 ở San Francisco (Mỹ) từ 16 tới 18-8-2016, Intel đã đưa ra các tầm nhìn của mình về nền tảng mạng di động 5G và khẳng định họ đủ khả năng đáp ứng mọi nhu cầu của 5G.

Bà Asha Keddy, Phó chủ tịch và Tổng giám đốc, Next Generation and Standards, iCGD nói rằng: “Từ đầu tới cuối, Intel đã xác định vị trí độc nhất của mình là đem thế giới không dây, điện toán và đám mây lại với nhau cho một tương lai 5G thông minh mạnh mẽ và được kết nối liền lạc.”

Xin mời đọc bài trên Media Online