Thứ Ba ngày 23 tháng 7 năm 2024

Thông tin cụ thể của Samsung Việt Nam về chương trình đổi mới Galaxy Note7

Samsung-Galaxy-Note7-Recall

 

Ngày 9-9-2016, Công ty Điện tử Samsung Việt Nam đã đưa ra thông cáo cho biết những thông tin cụ thể và chính thức về chương trình thu đổi smartphone Galaxy Note7 ở Việt Nam. Do chương trình thu đổi này được Tập đoàn Samsung áp dụng toàn cầu nhưng được thực hiện cụ thể tại mỗi thị trường theo tình hình, khả năng và quy định của luật pháp từng nước, Samsung Vina đã có những quyết định hỗ trợ đặc biệt dành cho khách hàng tham gia chương trình đổi mới Note7 trên tinh thần Samsung luôn tích cực bảo vệ các quyền lợi và tôn trọng cảm nhận của khách hàng từ các sự cố liên quan đến sản phẩm.

Xin mời đọc bài trên Media Online