Thứ Tư ngày 17 tháng 7 năm 2024

VIDEO: Bài diễn văn chiến thắng của Tổng thống đắc cử Donald Trump

Bài diễn văn chiến thắng của Tổng thống đắc cử Donald Trump lúc khoảng 3 giờ sáng 9-11-2016 tại tổng hành dinh tranh cử ở thành phố New York, nơi chỉ cách tổng hành dinh tranh cử của bà Hillary Clinton chừng 3km.
Video có phụ đề tiếng Việt.