Thứ Ba ngày 16 tháng 7 năm 2024

Triển khai phổ cập khoa học máy tính theo phương pháp tiếp cận sáng tạo của Microsoft

161112-microsoft-phocap-maytinh-1_resize
Sau thành công của các khóa tập huấn ở các tỉnh phía Bắc, dự án “Tăng cường kỹ năng Công nghệ thông tin cho giới trẻ hội nhập và phát triển” đã tiếp tục các khóa đào tạo tại thành phố Cần Thơ cho giáo viên môn Tin học cấp trung học cơ sở của các tỉnh Sóc Trăng, Kiên Giang và giáo viên cộng đồng của Ekocenter. Hoạt động này nằm trong chương trình triển khai phổ cập khoa học máy tính theo phương pháp tiếp cận sáng tạo của Microsoft.
Xin mời đọc bài trên Media Online