Thứ Ba ngày 23 tháng 7 năm 2024

Dịch vụ VietnamCDN nhận giải thưởng Công nghệ thông tin – Truyền thông TP.HCM 2016

161125-vietnamcdn-hcm-ict-awards-095_resize

Dịch vụ mạng lưới phân phối nội dung VietnamCDN của liên minh gồm 3 công ty dịch vụ Internet và Cloud VinaCIS, HostVN và EXA đã nhận được giải thưởng Công nghệ thông tin – Truyền thông (ICT Awards) TP.HCM lần thứ 8 năm 2016 tại lễ trao giải thưởng tổ chức ở Công viên Phần mềm Quang Trung (TP.HCM) sáng 25-11-2016. Giải thưởng được xét trao cho VietnamCDN thuộc Nhóm 3: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu.

Xin mời đọc bài trên Media Online