Thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2024

Giải pháp của Microsoft cho nhu cầu về tiếp thị và truyền thông trong kỷ nguyên kỹ thuật số

 

Microsoft Việt Nam ngày 9-12-2016 đã tổ chức tại Hà Nội buổi hội thảo, chia sẻ tầm nhìn về tiếp thị và truyền thông hiện đại, hướng đến việc chuyển đổi kỹ thuật số trong ngành truyền thông. Tại cuộc hội thảo có chủ đề “Marketing and Media in the new era, why Microsoft?” với mong muốn mang đến những chuyển đổi tích cực nhờ công nghệ, thông qua những giải pháp thiết thực để giải quyết các bài toán tiếp thị và truyền thông hiện đại trong cuộc cách mạng công nghệ thứ Tư, các diễn giả tập trung chia sẻ về những trăn trở và bài toán chung của các doanh nghiệp, bài toán riêng của ngành báo chí, cùng những giải pháp hỗ trợ và các trường hợp điển hình trên phạm vi quốc tế, khu vực và tại Việt Nam.

Xin mời đọc bài trên Media Online