Thứ Ba ngày 16 tháng 7 năm 2024

Samsung và YouTube hợp tác mở rộng nội dung HDR cho các TV Quantum Dot 2016

 

Samsung vừa công bố hỗ trợ định dạng HDR trên TV cho mạng truyền thông xã hội video YouTube trên toàn thế giới thông qua phiên bản mở rộng của ứng dụng YouTube. Ứng dụng YouTube này được cài đặt sẵn trên tất cả các dòng TV Quantum Dot 2016 và TV UHD của Samsung. Hỗ trợ này đã được 2 bên bắt đầu tiến hành tuần tự trên toàn thế giới từ tháng 12-2016.

Xin mời đọc bài trên Media Online