Thứ Ba ngày 16 tháng 7 năm 2024

Qualcomm trong năm 2017 giúp Việt Nam triển khai thành công 4G LTE

Trong cuộc gặp gỡ báo giới tại TP.HCM hồi thượng tuần tháng 1-2017 của Công ty Qualcomm Việt Nam, ông Thiều Phương Nam, Tổng giám đốc Qualcomm Việt nam và Đông Dương, đã trao đổi trong không khí thân mật về những gì Qualcomm đã làm được trong năm 2016 và sẽ tập trung thực hiện trong năm 2017. Với sự trợ giúp của Công ty Matterhorn Communications Vietnam, chúng tôi xin lược ghi lại những thông tin từ ông Thiều Phương Nam.

Xin mời đọc bài trên Media Online