Thứ Bảy ngày 13 tháng 7 năm 2024

Microsoft và FPT hợp tác chiến lược triển khai dịch vụ đám mây

Microsoft và FPT ngày 20-1-2017 tại Hà Nội đã ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược liên quan đến chuyển đổi công nghệ số, cụ thể là về việc triển khai công nghệ điện toán đám mây (cloud). Thông cáo báo chí của Microsoft Việt Nam cho biết: thỏa thuận này thắt chặt hơn nữa mối quan hệ chiến lược lâu dài và bền vững gần 20 năm qua giữa hai tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ và Việt Nam này.

Xin mời đọc bài trên Media Online