Thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2024

Công ty Thép Nam Kim triển khai giải pháp Microsoft Dynamics AX ERP để nâng cao năng suất và hiệu quả kinh doanh

 

 

Ba công ty Votiva Việt Nam, Thép Nam Kim và Microsoft Việt Nam đã khởi động dự án triển khai phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP Microsoft Dynamics AX ngày 14-2-2017 tại TP.HCM.

Xin mời đọc bài trên Media Online