Thứ Bảy ngày 13 tháng 7 năm 2024

Việt Nét trở thành nhà phân phối phần mềm Autodesk tại Việt Nam và Cambodia

 

Ngày 16-2-2017 tại TP.HCM, Công ty phần mềm Autodesk (Hoa Kỳ) đã công bố Công ty Cổ phần phân phối Việt Nét (Vietnet) là nhà phân phối khu vực (regional industry VAD) ở Việt Nam và Cambodia cho các sản phẩm của Autodesk.

Autodesk trên toàn cầu trong năm qua đang trong quá trình chuyển đổi hình thức kinh doanh phần mềm từ “bản quyền vĩnh viễn” (perpetual license) sang hình thức “thuê bao” (subscription). Để đáp ứng mô hình kinh doanh mới này, Autodesk cũng phải tổ chức lại hệ thống kênh phân phối ở tất cả các nước.

Xin mời đọc bài trên Media Online