Thứ Bảy ngày 13 tháng 7 năm 2024

Siêu máy tính trí tuệ nhân tạo AI mới của hãng Fujitsu sử dụng hệ thống AI NVIDIA DGX-1

Hãng Fujitsu (Nhật Bản) ngày 7-3-2017 cho biết họ đã sử dụng 24 hệ thống trí tuệ nhân tạo AI DGX-1 của hãng NVIDIA để xây dựng một chiếc siêu máy tính (supercomputer) cho Riken, viện nghiên cứu toàn diện về AI lớn nhất của Nhật Bản nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu Deep learning. Siêu máy tính này dựa trên 32 server Fujitsu chạy CPU Intel Xeon và 24 hệ thống tăng tốc NVIDIA DGX-1 AI có sức mạnh tính toán về lý thuyết đạt tới 4 petaflop (petaflop là đơn vị đo tốc độ điện toán tương đương 1.000 triệu triệu phép toán dấu chấm động floating-point operation mỗi giây).

Xin mời đọc bài trên Media Online