Thứ Ba ngày 16 tháng 7 năm 2024

Máy tính trí tuệ nhân tạo AI bé hạt tiêu NVIDIA Jetson TX2 cho IoT

 

Chỉ là một board mạch PCB nhỏ bằng cỡ một chiếc thẻ tín dụng, nền tảng máy tính trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence AI) Jetson TX2 mà hãng NVIDIA ra mắt ngày 8-3-2017 sẽ cung cấp khả năng điện toán AI cho các người máy (robot) xí nghiệp, thiết bị bay tự động (drone) thương mại, camera thông minh cho các thành phố AI.

Jetson TX2 là một loại board phát triển (development board) tương tự như các sản phẩm Galieo của Intel. Với khả năng của nó, người ta có thể gọi đây là một máy tính nằm gọn trên một board mạch nhỏ xíu.

Xin mời đọc bài trên Media Online