Thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2024

Công ty bảo hiểm Sun Life ký kết hợp tác kinh doanh với Dịch vụ Ngân hàng số Timo

Công ty bảo hiểm Sun Life ký kết hợp tác kinh doanh với Dịch vụ Ngân hàng số Timo. Lễ ký kết diễn ra tại TP.HCM chiều 27-3-2017.

Theo hai bên, việc kết hợp ưu thế danh mục sản phẩm bảo hiểm đa dạng của Sun Life Việt Nam và nền tảng ngân hàng số của Timo sẽ giúp thêm nhiều người dân Việt Nam đạt được sự an toàn về tài chính trọn đời.

Sun Life Việt Nam là thành viên của Tập đoàn dịch vụ tài chính quốc Sun Life Fianancial (Canada). Timo là dịch vụ ngân hàng số ra đời từ sự kết hợp giữa Global Online Financial Solution Company và Nngân hàng VPBank, ứng dụng công nghệ số hiện đại và đơn giản hóa các quy trình, thủ tục truyền thống. Thẻ ngân hàng do Timo phát hành theo hệ thống NAPAS (National Payment Services) – thương hiệu thẻ quốc gia thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Theo lộ trình, tới năm 2020, tất cả các loại thẻ ngân hàng nội địa trên toàn thị trường sẽ mang thương hiệu NAPAS và mang logo của ngân hàng phát hành.

Ảnh: PHẠM ANH PHÚ