Thứ Tư ngày 17 tháng 7 năm 2024

Tencent Cloud sử dụng GPU NVIDIA Tesla cho điện toán đám mây trí tuệ nhân tạo AI

 

Hãng NVIDIA ngày 27-3-2017 cho biết Tencent Cloud sẽ sử dụng chip tăng tốc đồ họa GPU NVIDIA Tesla kiến trúc Pascal mới nhất để giúp tăng cường tính năng trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence, AI) cho dịch vụ điện toán đám mây phục vụ các khách hàng doanh nghiệp.

Xin mời đọc bài trên Media Online