Thứ Ba ngày 16 tháng 7 năm 2024

Lao động tại Việt Nam chưa thấy mình được trao quyền để nắm bắt thời đại kỹ thuật số

 

Microsoft ngày 29-3-2017 đã công bố khảo sát Asia Workplace 2020 Study về sự sẵn sàng của các tô chức và người lao động cho chuyển đổi sang môi trường làm việc hiện đại (modern workplace).

90% người Việt Nam tham dự khảo sát nhận định họ là lao động dịch chuyển và công việc ngoài văn phòng chiếm 20% quỹ thời gian, 70% được lãnh đạo ủng hộ và công ty có nền tảng văn hóa để có thể làm việc hiệu quả và hợp tác. Nhưng cũng đáng chú ý là chỉ 40% nhân sự cảm thấy rằng lãnh đạo công ty đang đặt cam kết sẽ bắc cầu để xóa bỏ khoảng cách kỹ năng số giữa các nhân sự trong thời đại số, đồng nghĩa có khá nhiều việc phải làm để tăng cường hợp tác giữa các nhân sự.

Xin mời đọc bài trên Media Online