Thứ Bảy ngày 13 tháng 7 năm 2024

Chương trình Microsoft YouthSpark tổ chức du lịch hướng nghiệp cho học sinh Việt Nam

 

Cho tới nay, hàng trăm học sinh của 33 trường trung học ở 6 tỉnh thành Việt Nam đã tham gia 5 chuyến du lịch hướng nghiệp trong khuôn khổ dự án “Tăng cường kỹ năng công nghệ thông tin (CNTT) cho giới trẻ hội nhập và phát triển” thuộc chương trình Microsoft YouthSpark.

Xin mời đọc bài trên Media Online