Thứ Tư ngày 17 tháng 7 năm 2024

Hơn 50.000 trẻ em vùng khó khăn đã được tiếp cận chương trình tin học ứng dụng và khoa học máy tính

 

Dự án “Tăng cường kỹ năng Công nghệ thông tin cho giới trẻ hội nhập và phát triển” do Microsoft Việt Nam khởi xướng đã hoàn tất giai đoạn 1 (2016-2017) với kết quả là hơn 50.000 trẻ em vùng khó khăn ở Việt Nam đã được tiếp cận chương trình tin học ứng dụng và khoa học máy tính.

Xin mời đọc bài trên Media Online