Thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2024

Huawei Việt Nam trao tặng phòng máy tính cho tỉnh Nam Định

 

Công ty Công nghệ Huawei Việt Nam ngày 1-4-2017 đã trao tặng phòng máy tính cho huyện Nam Trực (tỉnh Nam Định) nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý, điều hành, hỗ trợ xây dựng chính quyền điện tử và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Phòng máy tính này gồm 10 máy tính xách tay Lenovo ThinkPad và 10 bộ máy tính để bàn HP.

Xin mời đọc bài trên Media Online