Thứ Tư ngày 17 tháng 7 năm 2024

IBM Cloud cung cấp điện toán đám mây AI với GPU Pascal mới nhất của NVIDIA

 

IBM Cloud ngày 6-4-2017 đã loan báo tăng cường dịch vụ điện toán đám mây của mình với việc bổ sung các chip tăng tốc GPU NVIDIA Tesla P100 và nền tảng AI deep learning của hãng NVIDIA.

Xin mời đọc bài trên Media Online

+ Ảnh: Bên trong một data center của IBM Cloud. (Ảnh do hang NVIDIA cung cấp).