Thứ Ba ngày 16 tháng 7 năm 2024

Tài xế GoViet có thể tra cứu thu nhập trực tuyến

Công ty GoViet ngày 7-11-2019 công bố chính thức triển khai Cổng thông tin điện tử tra cứu thu nhập dành cho các đối tác tài xế. GoViet là hãng gọi xe công nghệ đầu tiên và duy nhất hiện nay có công cụ kiểm tra thu nhập trực tuyến để các đối tác tài xế có thể chủ động tra cứu các khoản thu nhập của mình từ đầu năm 2019 cũng như nghĩa vụ thuế cần phải thực hiện trong năm.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.