Thứ Ba ngày 16 tháng 7 năm 2024

NVIDIA vào thời của GPU Quadro và thực tế ảo VR

151211-singapore-nvidia-ssn5-data-044-resize

Trong sự kiện NVIDIA Regional Media Briefing được tổ chức tại Singapore ngày 11-12-2015, hãng NVIDIA đã giới thiệu với những người viết về công nghệ trong khu vực hai điểm nhấn của mình hiện nay. Đó là sự ứng dụng sâu rộng của nền tảng xử lý đồ họa Quadro và thực tế ảo (Virtual Reality, VR).

Buổi sáng, mọi người tham gia hội nghị về Quadro và đến chiều được trải nghiệm trực tiếp những nỗ lực của NVIDIA trong lĩnh vực VR.

Xin mời đọc bài trên Media Online

151211-singapore-nvidia-001_resize

Nhóm media Việt Nam và ban tổ chức sự kiện tại Singapore. PHP thứ 2 từ trái qua.

151211-singapore-nvidia-ssn5-data-059_resize

Trình diễn render trên tablet.