Thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2024

Thực tế ảo tăng tốc với liên minh giữa NVIDIA và các đối tác

151211-singapore-nvidia-proviz-028_resize

Trong sự kiện NVIDIA Regional Media Briefing được tổ chức tại Singapore ngày 11-12-2015, những người viết về công nghệ trong khu vực đã được trải nghiệm trực tiếp những nỗ lực của NVIDIA trong lĩnh vực thực tế ảo (Virtual Reality, VR).

NVIDIA cho biết từ lâu nay họ đã quan tâm và đầu tư nhiều vào công nghệ VR, cả phần cứng (với các chip xử lý đồ họa GeForce, Quadro) lẫn phần mềm và giải pháp. Ban đầu, VR chỉ phục vụ cho game, và bây giờ ngày càng được mở rộng ứng dụng vào nhiều môi trường khác trong cuộc sống. Với các tính năng của nó, VR rõ ràng có thể giúp thay đổi mọi thứ trong cuộc sống con người. Một khi được hòa nhập sâu hơn vào công nghệ tương tác, VR càng có thêm khả năng cho con người sống trong môi trường ảo mà cứ như thật.

Xin mời đọc bài trên Media Online