Thứ Ba ngày 23 tháng 7 năm 2024

VIDEO: Đón Giao thừa 2016 tại Quảng trường Times Square (New York)

160101-times square new york-32

 

Đón Giao thừa 2016 tại Quảng trường Times Square (New York)

Xin mời xem video: